ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΕΠΤΑΫΔΡΙΚΟ

Όνομα προϊόντος Σύνθεση Συσκευασία
ΘΕΙΙΚΟ ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΕΠΤΑΫΔΡΙΚΟMgSO4 7H2O 15% Mg50Κg X 1