Νέα

PENQUAT 20SL (Diquat)

Tο encore*μας εισακούσθηκε και το αγαπημένο PENQUAT 20SL επιστρέφει για 120 ημέρες, με στόχο να διευκολύνει όλους όσους απασχολούνται με καλλιέργειες πατάτας! Η χρήση του PENQUAT 20SL αυτές τις 120 ημέρες θα αποσκοπεί στη συμβολή […]

Περισσότερα