ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΕΠΤΑΫΔΡΙΚΟΣ

Όνομα προϊόντος Σύνθεση Συσκευασία
ΘΕΙΙΚΟΣ ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ ΕΠΤΑΫΔΡΙΚΟΣZnSO4 7H2O 22,5% Zn κρυσταλλικός25Kg Χ 1
50Kg X 1
Φυλλάδιο προϊόντος
ZINC-SULFATE-HEPTAHYDRATE